FTP klient FTP_WG


info FTP klient spolupracující s programem WebGen.cz z prostředí programu.
stahni.gif, 0 kB FTP_WG ( 1 631 631 b).

Práce s FTP klientem je dostupná v nabídce HTML stránky/Přenos na internet

V záložce Parametry je potřeba nejdříve vyplnit údaje
 • Program - umístění programu ftp_wg.exe.
 • Jméno ftp - jméno ftp serveru
 • Uživatel - jméno uživatele
 • Heslo - heslo pro přístup na ftp
 • Adresář - pokud jsou stránky umístěné v adresáři na ftp, tak jeho název
 • Převést jména souborů na malá písmena - zatrhnout, jinak může nastat problém
ftp2.png, 7 kB

Záložka Přenos

ftp1.png, 7 kB
 • Kopírovat soubory
  • Jenom nové - kopírují se jenom nové (neexistující na ftp) soubory. Doporučeno
  • Všechny - kopírují se všechny soubory. Nevhodné nastavení pro kopírování obrázků, protože se znovu kopírují i soubory, které jsou již na ftp
 • Vygenerované stránky - obsah hlavního adresáře
 • Vygenerované stránky - změny - obsah adresáře změny, který se naplní soubory po spuštění operace HTML stránky/Změny HTML
 • Náhledové obrázky - obsah adresáře s náhledovými obrázky
 • Detailní obrázky - obsah adresáře s detailními obrázky
 • Uživatelský adresář 1 - uživatelem zvolený adresář
 • Uživatelský adresář 2 - uživatelem zvolený adresář
 • Uživatelský adresář 3 - uživatelem zvolený adresář