Faktura online ke stažení

Jednoduché a rychlé vystavení faktury, daňového dokladu, zálohové faktury, opravného daňového dokladu pro plátce DPH i neplátce DPH.

Přejít k vystavení faktury online

Faktura bez registrace

Služba webgen.cz/faktura-online nevyžaduje žádnou registraci.

Hledáte vzor faktury nebo objednávky?

Tak jste tady správně. Stačí vyplnit několik základních údajů a máte vytvořenou elektronickou fakturu nebo elektronickou objednávku, kterou si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Elektronická faktura je dílem okamžiku.

Po otevření formuláře faktura online se zobrazí faktura v takovém stavu, jakém se ukončila. Data vyplněná ve formuláři faktura online zůstavají uložena ve Vašem počítači (internetovém prohlížeči) bez nutnosti se někam registrovat nebo přihlašovat.

Ověření odběratele - plátce DPH

Po zadání DIČ českého plátce DPH se firma automaticky oveří v registru Nespolehlivý plátce DPH.

Data ve Vašem počítači

Vyplněné údaje jsou pouze ve Vašem počítači, připravené pro opakované použití. Odběratele i fakturované položky jsou po zobrazení PDF faktury uloženy do interní databáze.

Elektronický podpis není potřeba

Faktura nemusí být podepsaná ani nemusí obsahovat razítko a může se poslat odběrateli mailem. Elektronickým podpisem by se musela faktura opatřit pouze v případě, že se bude pro účely účetnictví uchovávat v elektronické podobě - bez nutnosti tisku do papírové podoby.

Potřebujete více funkcí?

Historie vystavených faktur, evidence úhrad nabízí program Faktura 2016. Objednávky, nabídky, pokladnu i sklad vám nabídne program Doklad 2008. Vše si můžete vyzkoušet.

Je potřeba zálohová faktura?

Daný typ dokladu si vyberete z nabídky :

 • Faktura daňový doklad
 • Faktura neplátce DPH
 • Zálohová faktura
 • Proforma faktura
 • Opravný daňový doklad
 • Přenesená daňová povinnost

Usnaděte placení Vašich faktur

Formulář faktury je volitelně doplněn o QR kód pro QR platbu. Odběratel už nebudete muset složitě přepisovat číslo účtu, variabilní symbol a další údaje, když budete chtít zaplatit Vaši fakturu. Stačí vyfotit QR kód z faktury chytrým telefonem a platební příkaz v bankovní aplikaci se vyplní automaticky.


Ve zkratce

Minimální mzda 2024

S účinností od 1.1.2024 zvyšují minimální hodinová mzda na 112,50 Kč a minimální měsíční mzda na 18.900 Kč. Navyšuje se také zaručená mzda v 1., 2., 3. a 8. skupině prací.

Paušální platby 2024

V roce 2024 budou měsíční platby poplatníků v paušálním režimu stanoveny pro jednotlivá pásma takto:

Pásmo    Celková  | Z toho:    Pojistné na  Pojistné na
      záloha   | Daň z příjmů  důch. poj.  zdrav. poj.
-----------------------|-------------------------------------------
1.      7.498 Kč |   100 Kč   4.430 Kč   2.968 Kč
2.     16.745 Kč |  4.963 Kč   8.191 Kč   3.591 Kč
3.     27.139 Kč |  9.320 Kč   12.527 Kč   5.292 Kč