Faktura vzor

Náležitosti faktury (vystavuje neplátce DPH) / daňového dokladu (vystavuje plátec DPH). Vzor faktury/daňového dokladu si můžete stáhnout ze stránky pro vystavení faktury online.

Faktura od neplátce DPH

Faktura od plátce DPH


Faktura nemusí být podepsaná ani nemusí obsahovat razítko a může se poslat odběrateli mailem. Kdo nevěří ať si projde faktury svého dodavatele energií, vody, mobilního operátora apod., kde bude marně hledat razítko či podpis.

Copyright © 2014 [12.12.2014] Ing. Martin Pavlas